sayfa=aritma-sistemleri

Arıtma Sistemleri

Sıcak Daldırma Galvaniz Proseslerinde Arıtma Sistemleri;

1. Yıkama Suyu Arıtma:
Asit ile yüzey temizleme işlemi biten malzemeler, bir sonraki yıkama banyolarında, Üzerilerinde tutunan asitlerden temizlenmesi amacı ile yıkama suyu tanklarına gönderilir. Burada kirlenen yıkama suları (1 ph), kaskat durulama sistemi ile Atık Su Arıtma Sistemine gönderilip, deşarj kriterlerine uygun olarak, işletme deşarj hattına gönderilir.

2. Flaks Arıtma Sistemi ;
Flaks tankında oluşan fazla demir miktarı, Galvaniz Fırın içerisinde normalinden fazla kül ve dross oluşumuna sebep olur. Bu olayda işletme maliyetlerinde ciddi bir artış meydana getirir.
Flaks tankında artan demir miktarını azaltmak amacı ile yapılan sistemlerdir.

$tit $tit