sayfa=atik-gaz-yikama-sistemleri

Atık Gaz Yıkama Sistemleri

Gaz Yıkayıcı parametreleri daldırılan metal miktarı, kimyasalın sıcaklığı ve yüzey alanı verileri kullanılarak hesaplanır.
Gaz Yıkayıcı tümüyle program kontrollu bir ünitedir. Korozif atık gazların yıkanması sırasında yıkama suyunun pH'ı öngörülen sınıra düştüğünde kontrol aracılığı ile otomatik olarak deşarj edilir seviye kontrol ikazı ile şebeke suyu ile yeni besleme yapılır.

Tesiste işleme girecek en büyük kapasite dikkate alınarak Demir Oksit+Muriatrik Asit reaksiyonu dikkate alınarak reaksiyon sonrası açığa çıkacak hidrojen ve bu hidrojenle sürüklenen HCl belirlenerek özel aspiratörler üretilmektedir.
Ağır hizmet tipi bu aspiratörlerin statik ve dinamik balansları SCHENK Almanya ile internet üzerinden direkt bağlanarak yapılmakta ve sonuç sertifikası alınmaktadır.

$tit $tit