sayfa=kimyasal-transfer-sistemleri

Kimyasal Transfer Sistemleri

- Ön yüzey işlem tanklarının ilk kurulumunda ve sonraki proses süreçlerinde kullanılır.
- Taze su (Şebeke Hattı ) işlem tanklarına,
- Taze asit gereksinimini işlem tanklarına,
- Eskimiş asitlerin işlem tanklarından depo tanklarına,
- Taze ve Çürük asit depolama tankları arasında aktarma,
Dış tedarikçiye verilecek veya tedarikçiden gelecek asit transferleri aynı hat üzerinden gerçekleştirme imkanı.

$tit $tit